Image

kurator: Romuald Demidenko

Otwarcie wystawy: 27.10. godz. 19:00
wystawa czynna do 26.11.2017

Two 4 One * Dominika Olszowy, Alex Rathbone, Antoine Donzeaud, Cezary Poniatowski * 27.10-26.11.2017, BWA Zielona Góra

Chciałeś zostać kreatywnym guru, strategiem-wizjonerem. Poznałeś sporo osób, które tworzą wyjątkowe rzeczy i zmieniają zasady rynku. Zaangażowanych jednocześnie w najdrobniejsze szczegóły. Prawdziwi konstruktorzy. Chciałeś być jednym z nich. 

Zaczęło się od jednego kliknięcia. Wystarczało, by dać do zrozumienia innym, że ich lubisz. Oni też mogli odpowiedzieć polubieniem. Zapostowanie fotki przedstawiającej pracę ulubionego artysty było łatwe. Zrobienie pracy wymagałoby odpowiednich kompetencji i odrobiny sprytu. W końcu zacząłeś sam rozważać bycie artystą. Wyszukiwałeś mniej popularne kanały dystrybucji, z których mogłeś korzystać bez konieczności zbyt długiego zastanawiania się zanim coś tam wrzuciłeś, bez afirmacji i złośliwych komentarzy innych użytkowników. Poznawałeś niszowe outlety z prawie zerową ilością subskrybentów. Postanowiłeś w tajemnicy śledzić aktywność jednego konkretnego artysty na krótko przed otwarciem nowej wystawy. Wykorzystywał różne media a ostatnio osiągnął imponującą pozycję i sukces. Jego prace były prezentowane przez wiele instytucji, na targach sztuki. Wystawy, nad którymi pracował, były planowane z dużym wyprzedzeniem. Wszystkie miały kuratora, tekst wprowadzający, a na wernisażu było dobre wino. Wszystko wydawało się iść zgodnie z planem, również w wypadku tej konkretnej wystawy. Nie licząc budżetu, który nie mógł być bardziej żałosny. 

Kurator: Romuald Demidenko

Wystawa Two 4 One prezentuje nowe prace artystów Dominiki Olszowy, Antoine'a Donzeaud, Alexa Rathbone'a i Cezarego Poniatowskiego

Dominika Olszowy (ur. 1987 w Gorzowie Wielkopolskim, PL) realizuje prace na pograniczu różnych mediów, wykorzystując m.in. wideo, performans, rzeźbę, instalację i scenografię. Absolwentka kierunku intermedia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w pracowni wideo prof. Marka Wasilewskiego. Członkini i współzałożycielka gangu motorowerowego Horsefuckers M.C. Tworzy efemeryczną Galerię Sandra (od 2008 roku). Jej prace były prezentowane ostatnio m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie Gallery Chateau2F w Tokio i w kolaboratywnej wystawie indywidualnej wspólnie z Cezarym Poniatowskim w Zonie Sztuki Aktualnej, Akademii Sztuki w Szczecinie (2017). Mieszka i pracuje w Warszawie. 

Alex Rathbone (ur. 1987 w Middlesex, UK). Tworzy rysunki, malarstwo, murale i asamblaż, używa w swojej pracy języka wizualnego zaczerpniętego z niezależnych narracji obrazkowych i gier fabularnych. Jego ostatnia wystawa indywidualna On this evening, Thoughts emerge, Fully formed była prezentowana przez Valentin project room w Paryżu (2017). Jego prace były również pokazywane niedawno w takich miejscach, jak Yvonne Lambert w Berlinie (2017), w ramach Glasgow International (2016), czy na wystawie International Emerging Artists From the Ernesto Esposito Collection w Salerno, we Włoszech (2016). Studiował w Glasgow School of Art, Chelsea College of Art and Design w Londynie oraz UDK w Berlinie. Ostatnio wydał swoją książkę w formie gry fabularnej "The Cobbled Paths Under my House (head)". Związany z galerią Frutta w Rzymie. Mieszka i pracuje w Berlinie.

Antoine Donzeaud (ur. 1985 w Vitry-sur-Seine, FR) ukończył l'Ecole Nationale Supérieure d'Art w Villa Arson w Nicei. Studiował również malarstwo w UCLA, w Kalifornii. Jego prace były prezentowane w takich miejscach jak Rupert w Wilnie, Rivoli2 Foundation w Mediolanie, Valentin w Paryżu, Ashes/Ashes w Los Angeles, Nicodim w Bukareszcie. Dzięki umiejętnemu łączeniu w swoich projektach malarstwa, rzeźby i wideo, realizuje instalacje, w których ciężar dzieła równoważą nowe odczytanie użytego materiału i lapidarność młodzieńczej nonszalancji. Donzeaud jest dyrektorem przestrzeni projektów Exo Exo prowadzonej wspólnie z Elisą Rigoulet. Od 2013 roku prezentują wystawy i projekty międzynarodowego środowiska artystów i kuratorów. Współpracuje z Galerią Valentin w Paryżu. Mieszka i pracuje w Paryżu.  

Cezary Poniatowski (ur. 1987 w Olsztynie, PL) studiował na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (2006-2012). Zajmuje się malarstwem, tworzy także rysunki, kolaże, obiekty i instalacje. Jego prace były prezentowane ostatnio w kolaboratywnej wystawie indywidualnej z Dominiką Olszowy True Romance w Zonie Sztuki Aktualnej, Akademii Sztuki w Szczecinie i Eternal Lunch ze Sławkiem Pawszakiem w Domu Słowa Polskiego (2017). Brał udział w wystawach m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, BWA Wrocław, BWA Tarnów, BWA Olsztyn, Galerii Labirynt w Lublinie. Laureat Grand Prix XI Konkursu Gepperta we Wrocławiu w 2013. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracuje z galerią Piktogram. Mieszka i pracuje w Warszawie.

W ramach wydarzeń towarzyszących Otwartego Triennale (8. Triennale Młodych) w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 25.09.2017-6.01.2018

/ English /

Two 4 One * Dominika Olszowy, Alex Rathbone, Antoine Donzeaud, Cezary Poniatowski * 27.10-26.11.2017, BWA Zielona Góra 

You wanted to become a creative leader with a strong vision. Think of people who create exceptional things at a strategic and creative level. The same goes for these, who constantly change all the rules in the market. They are visionaries, but are very involved in the details at the same time. Real builders. You wanted to be one of them. 

It started with the click of a button which was often enough to let others know you liked them. You could be liked back for it. Posting a photo of your favourite's artist piece was easy. But making an art piece required certain skills and a bit of flair. More and more you had become fond of less popular channels that you could use without being obliged to actually double check before releasing anything there, as there were almost no appreciation, neither dislikes from the other users. You were familiar with niche outlets that had almost zero subscribers. You started to think of becoming an artist yourself. You decided to secretly keep track of one, when he was working on an exhibition. He used various media and had an outspoken position because of the recent work. He has been also widely presented in institutional venues and amongst the art fairs. With a great feedback it leaded him to the leading position. The exhibitions he was working on were planned much in advance and all of them had a curator, a text and reception. Everything seemed to be going great also in this case. Except for the budget which was less than pitiful.

Curator: Romuald Demidenko

The exhibition Two 4 One presents new work by Dominika Olszowy, Antoine Donzeaud, Alex Rathbone and Cezary Poniatowski.

Dominika Olszowy (b. 1987 in Gorzów Wielkopolski, PL) works on the border of various media, using i.a. video, performance, sculpture, installation and stage design. She is a graduate of the Faculty of Intermedia at the University of the Arts in Poznan in the video studio of prof. Marek Wasilewski. She co-created the radical hip hop duo called Cipedrapskuad. She is a member and a co-founder of the motor gang called Horsefuckers M.C. She has been involved in the creation of the evanescent Sandra Gallery (since 2008). Her work was recently presented at Zachęta National Gallery of Art, Museum of Modern Art in Warsaw, Gallery Chateau2F in Tokyo, and in a collaborative solo-duo show True Romance with Cezary Poniatowski in Zona Sztuki Aktualnej, Academy of Art in Szczecin (2017). She lives and works in Warsaw.

Alex Rathbone (b. 1987, Middlesex, UK) creates drawings, paintings, murals and assemblages and hybrid narratives situated between graffiti and role-play games. His recent solo exhibition On this evening, Thoughts emerge, Fully formed was presented at Valentin project room in Paris (2017). His work was also shown recently at Yvonne Lambert in Berlin (2017), during Glasgow International (2016), International Emerging Artists From the Ernesto Esposito Collection in Salerno, Italy (2016). He studied at Glasgow School of Art, Chelsea College of Art and Design in London and UDK Berlin. He has recently published a roleplaying game book "The Cobbled Paths Under my House (head)". Associated with Frutta gallery in Rome. He lives and works in Berlin. 

Antoine Donzeaud (b. 1985 in Vitry-sur-Seine, FR) graduated from l'Ecole Nationale Supérieure d'Art, Villa Arson in Nice. He also studied painting at UCLA in California. He presented his work at such venues as Rupert in Vilnius, Rivoli2 Foundation in Milan, Valentin in Paris, Ashes/Ashes in Los Angeles and Nicodim in Bucharest. Through the mediums of painting, sculpture or video, he develops installations that subtly balance creation and re-invention with a rawness reminiscent of youthful nonchalance. Donzeaud is a co-director of the project space Exo Exo, along with curator Elisa Rigoulet. Since 2013 they have presented shows and projects by international artists and curators. Associated with Valentin, Paris. He lives and works in Paris. 

Cezary Poniatowski (b. 1987, Olsztyn, PL) studied at the Faculty of Graphics of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2006-2012). His work encompasses painting, drawing and as well collages, objects and installations. He recently worked on a collaborative solo-duo show True Romance with Dominika Olszowy in Zona Sztuki Aktualnej, Academy of Art in Szczecin (2017) and Eternal Lunch with Sławek Pawszak on display in a postindustrial space of Dom Słowa Polskiego in Warsaw. He has also participated in numerous group exhibitions in Museum of Modern Art in Warsaw, Galeria Labirynt in Lublin, BWA Tarnów and BWA Olsztyn. Laureate of the Grand Prix in the 11. Geppert Competition in Wroclaw in 2013. Holder of the scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage (2016). Associated with the Piktogram gallery in Warsaw. He lives and works in Warsaw.  

In frames of the Open Triennale (8th Young Triennale) at the Centre of Polish Sculpture in Orońsko, 25.09.2017-6.01.2018 

 

↑↑ Alex Rathbone, on this evening... (promotional fire barrel), 2017. Courtesy of the artist

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage 

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

Image

  dokumentacja ekspozycji: Marek Lalko