kurator: Stach Szabłowski

otwarcie 19.11 godz. 19:00

oprowadzanie kuratorskie Stacha Szabłowskiego z udziałem artystów: Karoliny Jabłońskiej, Tomasza Kręcickiego i Cyryla Polaczka: sobota, 11.12 godz. 17:00

wystawa czynna do 12.12.2021

 

Zgoda na fotografowanie, filmowanie

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.